top of page

אדמה

... תנועה רציפה, החלפה, הדרגתיות, ללא חיכוך, מרחב - היעלמות

 

תן למים להאט אותך, תהיה בלתי נראה - תיעלם ותהיה כמים עצמם, איכותי ועמוק למרות שלא האיכות נמדדת - פחות יכול להיות יותר.

bottom of page