top of page

אש

... הובלה, אינרציה, מודעות עצמית, השהיית רגעים, רוח - ללא מאמץ

 

תעבוד ברכות, לא קשה, מיומן ומאוזן - אל תכריח.

תאמין במים, תהיה מודע לזמן - תן למים להאט אותך - זכה בכוח העדינות.

bottom of page