top of page

מתכת

... מבנה דינאמי, בסיס, ליבה, יציבות, קשר - תמיכה

 

תאפשר לגופך חופש ומרחב אך תשאר אחראי, תאפשר לגופך נוחות ללא גבולות, תאפשר לגופך להתחבר ולא להתפצל.

bottom of page