1/3
1/4

מתכת

... מבנה דינאמי, בסיס, ליבה, יציבות, קשר - תמיכה

 

תאפשר לגופך חופש ומרחב אך תשאר אחראי, תאפשר לגופך נוחות ללא גבולות, תאפשר לגופך להתחבר ולא להתפצל.

© 2015 by nheffects | nheffects@gmail.com | Kfar Saba, Israel