top of page

רפלקסולוגיה

?למה רפלקסולוגיה

ההבנת הקשר בין הרפואה הקונבנציונלית וזו האלטרנטיבית, גדלה ונתיבי פיתוח ומחקר מדעי חדשים, נמצאים בתהליך

.מתקדם

.הרפואה מבינה את יתרונות הרפלקסולוגיה

יתרונות יכולים להיות מוגדרים כהשפעה של התפקוד העצבי, רמת אנרגיה, מחזור הדם, הרפיה והורדת הרעלן בגווף

.רפלקסולוגיה היא תאוריה של כף הרגל והיד

 טיפול יכול להיות ע"י הפעלת לחץ מתאים על ידי האגודלים והאצבעות על נקודות ואזורים ספציפיים על מנת לשפר את

.בריאות המטופל

גילו של המטופל, מינו או האם הינו בקו הבריאות או שהינו סובל, לא משנה את העובדה שהרפלקסולוגיה הינה משככת ומשחררת גדולה של מתחים פנימיים

.הרפלקסולוגיה מוסיפה איכות לחיים ומשפיעה על הגוף והנפש

bottom of page