top of page

מים

... זרימה, נפילה חופשית, איזון דינאמי, פתיחות, רכות - התאמה

 

יצירתיות המבוססת על עקרונות והבנה, תאפשר לטכניקה להרפות את המתח ותאפשר לליבך לתת משמעות לטכניקה זו.

תקבל בברכה כל סוג גוף - תנועות שונות עבור צרכים שונים. תגלה אחריות.

bottom of page