1/2
1/2

עץ

... מתח חיובי, פרישת כנפיים וגדילה, התאמה 

- התארכות, התרחבות, והתפשטות

 

הבנת מבנה הגוף, שלד דינאמי, התאמה, תשומת לב והתמקדות.

© 2015 by nheffects | nheffects@gmail.com | Kfar Saba, Israel